Nội dung & Thời gian luyện thi TOEFL

KHÓA HỌC
Course
THỜI LƯỢNG
Duration
NỘI DUNG
Content
TRÌNH ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC
English Proficiency Level

LUYỆN THI TOEFL

TOEFL Preparation

100h
  • Tìm hiểu thể loại bài thi/ Studying the test format;
  • Làm quen với các dạng câu hỏi/ Studying and familiarizing with different test question types;
  • Làm quen và phát triển chiến thuật làm bài/ Familiarizing and developeing test – taking strategies;
  • Nâng cao vốn từ vựng và kiến thức ngữ pháp để hoàn thành bài thi bốn kỹ năng tốt hơn/ Improving vocabulary and grammatical structures to enhance the four sub-skill tests;
  • Mở rộng kiến thức văn hóa Mỹ, các vấn đề khoa học kỹ thuật và xã hội/ Increasing knowledge of American culture, social and scientific issues;
  • Thực tập làm các bài thi hoàn chỉnh/ Prcatice of complete sample test.
400 to 550 TOEFL ITP