English by dace

Trung Tâm Anh Ngữ DACE

Chúng tôi giáo dục tiếng Anh với một sứ mệnh to lớn đó là mang tiếng Anh đến tất cả mọi người, giúp mọi người có cái nhìn khác về tiếng Anh, nó không khô khan mà ngược lại rất thú vị, nó mang đế nhiều những lợi ích hơn mọi người nghĩ.

Trong khi tất cả các nước trên thế giới đang hợp tác với nhau để phát triể và tiếng Anh là công cụ kết nối mọi người lại thì Việt Nam lại là một trong những quốc gia nói tiếng Anh kém nhất, điều đó không những cản trở sự phát triển của đất nước, mà còn ảnh hưởng đến bản thân của các bạn khi sống trong thời đại mà tiếng Anh là chìa khóa.

Thông tin liên hệ