Học tiếng và luyện thi tiếng Anh – Học Tây Ba lô hay các giáo viên bản ngữ có chuyên môn sư phạm

September 29, 2017

“Giáo viên bản ngữ” là cụm từ mà các cơ sở đang đua nhau quảng cáo nhằm thu hút “học viên bản xứ”. Nhưng thực tế trong số giáo viên được quảng cáo là “bản ngữ” ấy, có không ít người là Tây “ba lô”, khách du lịch, sinh viên thực tập. 1. Yêu cầu

Continue Reading