Chia Động Từ Tiếng Pháp – Cách Sử Dụng Và Bài Tập Vận Dụng

Hướng dẫn cách chia động từ trong tiếng Pháp

Bên cạnh tiếng Anh, tiếng Pháp cũng là một ngôn ngữ được học, sử dụng khá nhiều. Và nước Pháp cũng được rất nhiều sinh viên chọn đi du học hiện nay. Nếu bạn đang trong quá trình học tiếng Pháp nhưng vẫn chưa nắm rõ cách chia động từ tiếng Pháp như thế nào thì hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây nhé! Chúng tôi cũng đem đến cho bạn một số bài tập vận dụng (có đáp án) để bạn có thể thực hành và hiểu bài một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, sẽ giới thiệu đến bạn trung tâm học tiếng Pháp online 1 kèm 1 chất lượng và hiệu quả.

Hướng dẫn cách chia động từ tiếng Pháp dễ nhớ

Cách chia động từ tiếng Pháp nhóm I

Cách chia động từ tiếng Pháp dễ nhớ

Để chia động từ tiếng Pháp nhóm I, chúng ta sẽ tiến hành bỏ đuôi “-er”, tiếp theo lần lượt thêm vào các ngôi tương ứng:

 • Je + -e
 • Tu + -es
 • Il/Elle + -e
 • Nous + -ons
 • Vous + -ez
 • Ils/Elles + -ent

Ví dụ: Để chia động từ “Parler” (nói), ta sẽ làm như sau:

 • Je parle (tôi nói)
 • Tu parles (bạn nói)
 • Il/Elle parle (anh ấy/cô ấy nói)
 • Nous parlons (chúng tôi nói)
 • Vous parlez (bạn nói/kính ngữ hoặc số nhiều)
 • Ils/Elles parlent (họ nói)

Cách chia động từ tiếng Pháp nhóm II

Cách chia động từ tiếng Pháp nhóm II cũng tương tự như nhóm I, ta bỏ đuôi “-ir” và lần lượt thêm vào các ngôi tương ứng:

 • Je + -is
 • Tu + -is
 • Il/Elle + -it
 • Nous + -issons
 • Vous + -issez
 • Ils/Elles + -issent

Ví dụ: Với động từ “Finir” (kết thúc), ta sẽ chia động từ này như sau:

 • Je finis (tôi kết thúc)
 • Tu finis (bạn kết thúc)
 • Il/Elle finit (anh ấy/chị ấy kết thúc)
 • Nous finissons (chúng tôi kết thúc)
 • Vous finissez (bạn/các bạn kết thúc)
 • Ils/Elles finissent (họ kết thúc)

Cách chia động từ tiếng Pháp nhóm III

Nhóm động từ trong tiếng Pháp sẽ có các cách chia khác nhau

Riêng với đối với động từ nhóm III thì sẽ không có quy tắc chung, mỗi động từ, nhóm động từ sẽ có các cách chia khác nhau.

Chia động từ có đuôi – DRE

Chúng ta bỏ đuôi “-dre” và lần lượt thêm vào các ngôi tương ứng:

 • Je + -ds
 • Tu + -ds
 • Il/Elle + -d
 • Nous + -ons
 • Vous + -ez
 • Ils/Elles + -ent

Ví dụ: Ở động từ “Vendre” (bán), ta sẽ chia như sau:

 • Je vends (tôi bán)
 • Tu vends (bạn bán)
 • Il/Elle vend (anh ấy/cô ấy bán)
 • Nous vendons (chúng tôi bán)
 • Vous vendez (bạn bán (dùng để nói với người đối diện hoặc với nhóm người))
 • Ils/Elles vendent (họ bán (dùng để nói với nhóm toàn nam hoặc hỗn hợp giới tính, chỉ nữ giới thì sẽ dùng Elles vendent))

Một vài trường hợp ngoại lệ khi chia động từ tiếng Pháp thuộc nhóm động từ sau:

 • Động từ “Prendre” (lấy/nhận) có thay đổi khi chia ở thì hiện tại các ngôi: Nous prenons (chúng tôi lấy/nhận), Vous prenez (bạn lấy/nhận), Ils/Elles prennent (họ lấy/nhận).
 • Động từ “Coudre” (khâu/may) có thay đổi khi chia ở thì hiện tại các ngôi: Nous cousons (chúng tôi đang may vá), Vous cousez (bạn đang may vá), Ils/Elles cousent (họ đang may vá).

Chia động từ có đuôi – TRE

Ta bỏ đuôi “tre” và lần lượt thêm vào những ngôi tương ứng:

 • Je + -ts
 • Tu + -ts
 • Il/Elle + -t
 • Nous + -tons
 • Vous + -tez
 • Ils/Elles + -tent

Ví dụ: Động từ Mettre (đặt/để), chúng ta tiến hành chia động từ như sau:

 • Je mets (tôi đặt/để vào)
 • Tu mets (bạn đặt/để vào)
 • Il/Elle met (anh ấy/cô ấy đặt/để vào)
 • Nous mettons (chúng tôi đặt/để vào)
 • Vous mettez (các bạn đặt/để vào)
 • Ils/Elles mettent (họ đặt/để vào)

Chia động từ có đuôi -EINDRE/-AINDRE/-OINDRE

Cách chia động từ tiếng Pháp của nhóm này cũng giống như các nhóm khác, đều bỏ đuôi và lần lượt thêm vào các ngôi tương ứng.

Ví dụ về cách chia động từ tiếng Pháp

Nhóm động từ kết thúc bằng đuôi “-eindre”

 • Je + -eins
 • Tu + -eins
 • Il/Elle + -eint
 • Nous + -eignons
 • Vous + -eignez
 • Ils/Elles + -eignent

Nhóm động từ kết thúc bằng đuôi “-aindre”

 • Je + -ains
 • Tu + -ains
 • Il/Elle + -aint
 • Nous + -aignons
 • Vous + -aignez
 • Ils/Elles + -aignent

Nhóm động từ kết thúc bằng đuôi “-oindre”

 • Je + -oins
 • Tu + -oins
 • Il/Elle + -oint
 • Nous + -oignons
 • Vous + -oignez
 • Ils/Elles + -oignent

Ví dụ về cách chia một vài động từ nhóm III phổ biến

Động từ Avoir (có):

 • J’ai
 • Tu as
 • Il/Elle a
 • Nous avons
 • Vous avez
 • Ils/Elles ont

Động từ Être (thì/là/ở):

 • Je suis
 • Tu es
 • Il/Elle est
 • Nous sommes
 • Vous êtes
 • Ils/Elles sont

Động từ Aller (đi):

 • Je vais
 • Tu vas
 • Il/Elle va
 • Nous allons
 • Vous allez
 • Ils/Elles vont

Các lưu ý quan trọng khi chia động từ tiếng Pháp

Ghi nhớ lưu ý quan trọng khi chia động từ tiếng Pháp

Để có thể học và nhớ cách chia động từ tiếng Pháp dễ dàng, bạn nên ghi nhớ một số lưu ý quan trọng sau:

 • Tách hậu tố: bạn nên tách hậu tố của động từ ra khỏi thân tố để tạo thành những dạng câu khác nhau. Ví dụ: động từ parler (nói) có hậu tố là “-er”, khi chia động từ này, bạn chỉ cần thay đổi hậu tố tương ứng với ngôi và thời gian là được, chẳng hạn như Je parle (tôi nói), Tu parles (bạn nói).
 • Học theo nhóm động từ: bạn cũng có thể học các động từ tiếng Pháp dựa theo nhóm đã được phân loại, trong một nhóm thì các động từ thường có quy tắc chia tương tự nhau.
 • Tận dụng bảng chia động từ tiếng Pháp: các bảng chia động từ sẽ giúp cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về những dạng ngôi, thì và thời gian khác nhau. Do đó, việc sử dụng bảng này sẽ giúp bạn ghi nhớ cách chia động từ tiếng Pháp một cách dễ dàng hơn.
 • Luyện tập thường xuyên: thực hành sử dụng các động từ trong câu văn chính là một trong những cách tốt nhất giúp bạn rèn luyện khả năng ghi nhớ. Chính vì thế, trong quá trình học, bạn nên tìm kiếm thêm nhiều tài liệu tiếng Pháp để duy trì luyện tập đều đặn mỗi ngày.
 • Tham gia các khóa học tiếng Pháp: đôi khi, việc học tại nhà sẽ không mang lại hiệu quả cao. Do đó, việc lựa chọn học tập tại các trung tâm sẽ hỗ trợ bạn biết cách chia động từ tiếng Pháp sao cho chính xác và hiệu quả hơn.

Bài tập vận dụng có đáp án

bài tập vận dụng chia động từ tiếng Pháp

Dưới đây là một số bài tập vận dụng chia động từ tiếng Pháp ở thì hiện tại (có kèm đáp án) mà bạn có thể tham khảo:

Bài tập 1:

1) Elle (s’appeler) Charlotte.

2) Je (s’appeler) Paul.

3) Elle (être) étudiante.

4) Ils (être) docteur.

5) Je (être) anglais.

6) Nous (travailler) dans une usine.

7) Les parents (s’occuper) de bébés.

8) Il (faire) de la natation.

9) Nous (faire) de la guitare.

10) Est-ce que vous (vouloir) aller au cinéma ce soir?

Đáp án:

1) Elle s’appelle Charlotte.

2) Je m’appelle Paul.

3) Elle est étudiante.

4) Ils sont docteurs.

5) Je suis anglais.

6) Nous travaillons dans une usine.

7) Les parents s’occupent des bébés.

8) Il fait de la natation.

9) Nous faisons de la guitare.

10) Est-ce que vous voulez aller au cinéma ce soir ?

Bài tập 2:

1) Les enfants …………… dans la rue. (jouer)

2) Tu …………… un film d’aventures. (regarder)

3) John, en Angleterre, vous …………… quoi un petit déjeuner? (manger)

4) Je …………… pain au chocolat. (préférer)

5) Nous …………… par chèque. (payer)

6) Vous …………… beaucoup de lettres en vacances? (envoyer)

7) Ce matin, elles …………… du shopping. (faire)

8) Tous les samedis, je …………… dans le discothèques. Mes amies, ils …………… rarement. (sortir – sortir)

Đáp án:

1) jouent

2) regardes

3) mangez

4) préfére

5) payons

6) envoyez

7) font

8) sorti – sortent

Bài tập 3:

Alain et moi, nous …………… (aller – 1) tous les étés en vacances dans les Pyrénées. En général, nous …………… (partir – 2) début août. C’est Alain qui …………… (conduire – 3) et nous …………… (mettre – 4) à peu près 10 heurs en voiture. Vous ……………(prendre – 5) une location pour deux semaines. Alain …………… (faire – 6) du vélo presque tous les jours. Moi je …………… (lire – 7). Le soir …………… (sortir – 8) souvent. Quelquefois nous …………… (voir – 9) des amis qui …………… (venir – 10) chez nous ces deux semaines de vacances en montagne.

Đáp án:

1) allons

2) partons

3) conduit

4) mettons

5) prenons

6) fait

7) lis

8) sortons

9) voyons

10) viennent

Nếu bạn đang khó khăn trong việc tìm phương pháp học tiếng Pháp hiệu quả, hay muốn nâng cao trình độ ngữ pháp của mình. Bạn có thể tham khảo khoá học tiếng Pháp chất lượng tại ICC Academy. Đây là trung tâm ngoại ngữ online uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Ngoài các khoá học tiếng Pháp, trung tâm cũng rất nổi tiếng với các khoá học tiếng Đức chất lượng với đội ngũ giảng viên trình độ cao.

Trên đây là bài viết hướng dẫn chia động từ tiếng Pháp, cách sử dụng cùng một số bài tập vận dụng mà chúng tôi đã sưu tầm để gửi đến các bạn đọc, mong rằng sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học tập, trau dồi khả năng ngoại ngữ của mình. Chúc bạn sớm gặt hái được kết quả tốt trong quá trình học tập tiếng Pháp của mình.