STT Khóa Lớp/ Trình độ Loại hình Khai giảng Kết thúc
1 52 Upper Inter 2 Full time 6/20/2011 7/22/2011
2 52 Inter 1 Full time 6/20/2011 7/22/2011
3 52 Ele 1 Part time 6/27/2011 9/2/2011
4 52 IELTS 1 Full time 6/27/2011 7/22/2011
5 52 Ele 2 Full time 6/27/2011 7/19/2011
6 52 Upper Iner 1 Full time 7/4/2011 8/5/2011
7 52 Pre Inter 2 Full time 7/4/2011 8/5/2011
8 52 IELTS 2 Part time 7/11/2011 9/12/2011
9 52 Inter 2 Full time 7/11/2011 8/12/2011
10 53 Pre Inter 1 Part time 7/18/2011 10/26/2011
11 53 Pre Inter 2 Full time 7/18/2011 8/19/2011
12 53 IELTS 2 Full time 7/18/2011 8/19/2011
13 53 Ele 1 Part time 7/25/2011 10/28/2011
14 53 Inter 1 Part time 7/25/2011 10/28/2011
15 53 Pre Inter 1 Full time 7/25/2011 8/26/2011
16 54 IELTS 1 Full time 8/8/2011 9/9/2011
17 54 Foundation Full time 8/8/2011 9/9/2011
18 54 Pre Inter 2 Part time 8/15/2011 11/15/2011
19 54 Inter 1 Full time 8/22/2011 9/23/2011
20 55 Pre Inter 1 Full time 9/1/2011 10/3/2011
21 55 Ele 2 Full time 9/12/2011 10/13/2011
22 55 Upper Inter 1 Full time 9/19/2011 10/20/2011
23 55 Pre Inter 2 Part time 9/19/2011 12/15/2011
24 55 IELTS 1 Full time 9/19/2011 10/20/2011
25 55 Inter 2 Full time 9/26/2011 10/27/2011
26 55 Foundation Part time 9/26/2011 12/22/2011
27 55 IELTS 2 Full time 9/26/2011 10/27/2011
28 56 Pre Inter 2 Full time 10/3/2011 11/4/2011
29 56 Ele 1 Full time 10/3/2011 11/4/2011
30 56 Foundation Full time 10/3/2011 11/4/2011
31 56 IELTS 2 Full time 10/3/2011 11/4/2011
32 56 Upper Inter 2 Full time 10/3/2011 11/4/2011
33 57 IELTS 2 Part time 11/1/2011 2/15/2012
34 57 Pre Inter 2 Full time 11/1/2011 12/2/2011
35 57 Pre Inter 1 Full time 11/1/2011 12/2/2011
36 57 IELTS 1 Full time 11/1/2011 12/2/2011
37 57 Upper Inter 1 Part time 11/14/2011 2/25/2012
38 57 Ele 1 Part time 11/14/2011 2/25/2012
39 58 IELTS 2 Full time 12/1/2011 1/2/2012
40 58 Inter 1 Full time 12/1/2011 1/2/2012
41 58 IELTS 1 Full time 12/1/2011 1/2/2012
42 58 Pre Inter 2 Full time 12/1/2011 1/2/2012
43 58 Inter 1 Full time 12/1/2011 1/2/2012
44 58 Inter 2 Part time 12/15/2011 3/15/2012
45 58 Foundation Part time 12/15/2011 3/15/2012
46 58 Ele 1 Part time 12/15/2011 3/15/2012
47 58 Upper Inter 2 Part time 12/19/2012 3/22/2012
48 58 Upper Inter 1 Part time 12/19/2012 3/22/2012

 

ƯU ĐÃI CHO SINH VIÊN

DACE trân trọng thông báo các hỗ trợ/học bổng dành cho các học sinh học tiếng Anh tại Dace, số 8D Hàm Long trong năm học 2012

* * Hỗ trợ học phí đầu vào: Giảm 5/%-20% học phí tại DACE, theo nguyên tắc:

–          Đăng ký học và nộp tiền học trước 3 tuần so với ngày học chính thức: Giảm 20%  học phí;

–          Đăng ký học và nộp tiền học trước 2 tuần so với ngày học chính thức: Giảm 15%  học phí;

–          Đăng ký học và nộp tiền học trước 1 tuần so với ngày học chính thức: giảm 10% học phí;

–          Đăng ký học và nộp tiền học trước 3 ngày so với ngày học chính thức: giảm 5% học phí

* * Học bổng dành cho học sinh từ khóa thứ hai trở lên:

Dựa vào kết quả thi cuối khóa, học sinh đạt từ 60%; 70%; 80% điểm tổng kết trở lên sẽ được nhận học bổng tương đương từ 5%; 10%; 15% học phí của khóa học tiếp theo.

* * Tặng 3.200.000VNĐ:

Dành cho học sinh học từ các lớp học thuật lên và tham gia lớp luyện thi IELTS tại DACE, khi thi IELTS đạt kết quả overall từ 7.5 IELTS trở lên sẽ tặng toàn bộ lệ phí thi IELTS tại IDP hoặc Hội đồng Anh trị giá 3.200.000VNĐ

 

* * Hỗ trợ từ VP Du học-Đức Anh A&T, trị giá USD200/học sinh, áp dụng cho:

–          Học sinh đang học hoặc đã học xong tiếng Anh tại DACE chưa quá 2 tháng, đăng ký làm thủ tục du học tại Đức Anh A&T, được cấp visa du học-nhập học tại trường đăng ký học